Jämställdhetskonsult

jämställdhetskonsultMorgondagen – din jämställdhetskonsult

Hos oss kan du och din organisation få stöd att bedriva ett aktivt och framgångsrikt arbete för jämställdhet och mångfald/icke-diskriminering.

Morgondagen är ett konsultföretag som kombinerar organisationsutveckling med expertis inom genus och jämställdhet för att stärka dig som kund.

Vad kan du få hjälp med av vår jämställdhetskonsult?

Från oss som jämställdhetskonsult får du hjälp med:

En ny jämställdhetsplan eller mångfaldsplan

När det gäller jämställdhetsplan så  hjälper vi dig att få en plan som uppfyller Diskrimineringslagens krav.

Vi kan ta ett helhetsansvar för hela arbetsprocessen eller hjälpa er med relevanta delar. Läs mer om hur du kan få hjälp med er nya jämställdhetsplan här.

Dessutom har vi tagit fram en handledning som du kan ladda ned: Hur du tar fram en jämställdhetsplan i tre enkla steg.

Tänk på att din jämställdhetsplan ska uppdateras var tredje år.

I samband med att du har en ny jämställdhetsplan klar kan det vara idé med utbildning inom jämställdhet också.

Jämställdhetsutbildning för medarbetare och chefer

Utbildning inom jämställdhet, diskrimineringslagen, mångfald, och icke-diskriminering kan vi hålla för både chefer, medarbetare och ledning/styrelse/politiker.

Läs mer om jämställdhetsutbildning och hur vi kan skräddarsy en utbildning inom jämställdhet efter dina önskemål och din målgrupp.

Passa på att kompetensutveckla din organisation – satsa på en jämställdhetsutbildning nu.

Jämställdhetsintegrering för en jämställd service

Att jobba med jämställdhetsintegrering innebär att se över sin service till medborgare och brukare så att den är jämställd.

Det ska inte spela roll om du är tjej eller kille, eller om du är kvinna eller man. Du ska få samma service oavsett kön.

Morgondagen har hjälpt många kommuner i deras arbete med jämställdhetsintegrering. Det har varit planering, projektledning, processledning, handledning, workshops och utbildning inom jämställdhet och jämställdhetsintegrering.

Dessutom är jämställdhetsintegrering en strategi inom ESF-projekt och här har vi också erfarenhet av att vara med i sådana projekt, framförallt med kompetensutveckling.

Kunder som anlitat jämställdhetskonsult av oss

Våra kunder återfinns i hela Sverige från Skellefteå och Umeå i norr till Göinge och Hässleholm i söder. Kunderna finns inom privat såväl som offentlig sektor.

Bland företagskunder hittar du bl.a. Best Western Hotels, Göteborgs Kex, Centigo, Micasa Fastigheter, Lantmännen, Sydvatten och A-assistans.

Bland kommuner återfinns bl.a. Eskilstuna, Uddevalla, Linköping, Gävle, Järfälla och Skellefteå.

Statliga organisationer är Verket för Högskoleservice och Statens Fastighetsverk.

Såhär säger en av våra kunder som fick stöd med sin jämställdhetsplan:

Jag tyckte du hade bra material och förslag som jag fick av dig. Jag uppfattade som du hade läst planen noggrant och hade bra infallsvinklar på hur vi kunde genomföra processen på ett övergripande plan men även bra konkreta åtgärdsförslag. Seriöst och påläst!

//Nicklas Wennblom,  Personalspecialist, Statens fastighetsverk

Mer information

Läs mer om oss i vår folder (kan även beställas från oss):

Vår drivkraft och nyckeln till framgång ligger dels i människors lika värde och dels i potentialen vi vet finns hos Ert företag att vara än mer attraktivt för kunder och anställda.

Ta tillvara möjligheterna!

Välkommen till Morgondagen – din jämställdhetskonsult!