Kunder och referenser

Vi arbetar med att stärka våra kunder. Vi tror på att möta kunden i den situation som kunden befinner sig och arbeta därifrån. Då skapas de bästa lösningarna.

Med vår unika kompetens ger vi våra kunder förutsättningar för ett aktivt och framgångsrikt arbete för jämställdhet och likabehandling/mångfald. Vi ger våra kunder metoder och verktyg för ett effektivt och kvalitetssäkrat arbete och vi ger våra kunder kunskap och medvetenhet för att främja jämställdhet och mångfald/likabehandling.

Tillsammans skapar vi en bättre morgondag för människor och organisationer. Välkommen till Morgondagen!

Kunder

Vi arbetar med kunder över hela Sverige, både stora och små organisationer, inom privat såväl som offentlig sektor.

Här lämnar vi exempel på kunder:

 • A-Assistans
 • Akademiska Hus
 • Aphos
 • Best Western Hotels
 • Centigo
 • Eskilstuna kommun
 • Grafiska företagens service
 • Gävle kommun
 • Göinge Näringsliv
 • Göteborgs Kex
 • Hässleholms kommun
 • Junnifart
 • Järfälla kommun
 • Lantmännen
 • Linköpings kommun
 • Linköping stift
 • Micasa Fastigheter
 • Picsearch
 • Skellefteå kommun 
 • Statens fastighetsverk
 • Sydvatten
 • Tidningsutgivarna
 • Uddevalla kommun
 • Umeåregionen
 • Verket för Högskoleservice