Ledningsgrupp och styrelse, förvaltningsledning och nämnd

Jämställdhetsutbildning för de styrande

”86% av företag med jämställdhetsplan ansåg att jämställdhetsarbete är betydelsefullt för arbetsplatsens utveckling.” *

* Källa: SCBs rapport ”Jämställdhetsplanens betydelse för jämställdheten”, 1999

Strategi och styrning kräver kunskap

Mål: Att lägga grunden för kvalitetssäkring av företaget inom jämställdhet och icke-diskriminering, genom kompetenshöjning på strategisk nivå.

Att vara ett attraktivt företag/en attraktiv organisation för anställda såväl som för kunder handlar om att skapa ett arbetsklimat där människor känner sig uppskattade och kan komma till sin rätt, oavsett kön, bakgrund etc.

Företagets ledningsgrupp och styrelse, alternativt kommunens förvaltningsledning och nämnd, har en betydelsefull roll när det gäller att dra upp strategi, efterfråga resultat och föregå med gott exempel, internt såväl som externt.

Kunskap om jämställdhet och icke-diskriminering är därför särskilt viktigt på denna nivå i organisationen.

Innehåll: Vi ger en översikt över vad jämställdhet och icke-diskriminering innebär, grundat på den senaste forskningen och statistiken på området, samt lagstiftning.

Vi för också en diskussion kring mål/vision, värdegrund och policies kopplat till jämställdhet och icke-diskriminering, och presenterar verktyg för styrning och uppföljning av arbetet med jämställdhet och icke-diskriminering inom Er organisation.

Genom att varva teori, fakta, undersökningar och belysande exempel med diskussionspunkter skapas ett klimat med öppenhet och dialog.

En utbildning för ledningsgrupp och styrelse, för förvaltningsledning och politiker, är en bra start på en satsning inom jämställdhet och/eller mångfald/icke-diskriminering.

Röster om våra jämställdhetsutbildningar

”Dagen har varit mycket givande.”

”Mycket intressant och lärorikt.”

”En bra dag väl varvat med föreläsningar, teori, grupparbete.”

”Dagen har gett mig ett bra underlag i mitt fortsatta arbete.”

Förvaltningschefer och politiker, Hässleholms kommun

Såhär säger Eva Davidsson på Uddevalla kommun om att anlita oss:

”Genom ditt utbildningsupplägg har en kunskapsgrund lagts hos deltagarna. Alltifrån grundkunskap till exempel på hur man kan applicera ett jämställdhetsperspektiv i sitt dagliga arbete.

Uppskattar att du tagit del av kommunens styrkort och verksamhetsplaner och gett exempel på hur man kan integrera, redovisa och analysera jämställdhet i olika processer.

Du har lätt för att sätta dig in i kommunens arbete och hitta den nivå vi befinner oss i. Det är viktigt för oss när vi vill möta våra chefer, medarbetare och förtroendevalda på rätt nivå kunskapsmässigt inom område genus, kön och  jämställdhetsintegrering.

Bra utbildningsmaterial med relevanta frågeställningar. Haft ett engagerat bemötande inför och under utbildningssatsningarna.”

Folder jämställdhetsutbildning

I vår folder presenterar vi mer (kan även beställas från oss):

Jämställdhetsutbildning för andra grupper

Vi håller också jämställdhetsutbildningar för andra grupper:

Eller läs om utbildning inom jämställdhet och icke-diskriminering generellt.

Kontakt

Vill du veta mer eller få en offert? Ta kontakt med oss idag!

Ring: 0702-19 43 16 eller maila: carin.hertnas@morgondagen.se.

Vi hjälper dig med jämställdhetsutbildning för ledningsgrupp och styrelse, för förvaltningsledning och politiker.