En schysst jämställdhetskonsult

jämställdhetskonsultDet har fungerat utmärkt och jag är väldigt nöjd med vårt samarbete ur alla perspektiv. Bra bemötande, kommunikation, lyhörd och flexibel, bra kvalitet på arbete och allt klart inom utsatt tidsram! – Annette Wickman, Svenska kyrkan, Linköpings stift

Välkommen till Morgondagen – din jämställdhetskonsult.

📧 info@morgondagen.se | 📞 0702-19 43 16

Hos oss kan du och din organisation få stöd att bedriva ett aktivt och framgångsrikt arbete för jämställdhet och likabehandling/icke-diskriminering.

Morgondagen är ett konsultföretag som kombinerar organisationsutveckling med expertis inom genus och jämställdhet/jämlikhet – professionellt och kostnadseffektivt.

Vad kan du få hjälp med av vår jämställdhetskonsult?

Från oss som jämställdhetskonsult får du hjälp med:

Jämställdhetsutbildning för medarbetare och chefer

Utbildning inom jämställdhet, diskrimineringslagen, jämlikhet och icke-diskriminering kan vi hålla för både chefer, medarbetare och ledning/styrelse/politiker.

Utbildningen kan vi antingen hålla på plats hos er, eller via videokonferens.

Vi kan skräddarsy en utbildning inom jämställdhet och icke-diskriminering efter dina önskemål och din målgrupp.

Läs mer om jämställdhetsutbildning.

En ny jämställdhetsplan eller likabehandlingsplan

När det gäller jämställdhetsplan/mångfaldsplan/likabehandlingsplan/plan för lika villkor så  hjälper vi dig att få en plan som uppfyller Diskrimineringslagens krav.

Vi kan ta ett helhetsansvar för hela arbetsprocessen eller hjälpa er med relevanta delar.

Vill du istället göra jobbet själv har vi tagit fram en handledning som du kan ladda ned: jamstalldhetsplan.com.

Tänk på att din jämställdhetsplan ska uppdateras varje år.

I samband med att du har en ny jämställdhetsplan klar kan det vara idé med utbildning inom jämställdhet också.

Läs mer om jämställdhetsplan.

Jämställdhetsintegrering för en jämställd service och ESF

Att jobba med jämställdhetsintegrering betyder att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sitt dagliga arbete.

För kommuner, landsting, offentliga bolag och myndigheter innebär det att se över sin service till medborgare och brukare så att den är jämställd.

Vill du ge samma service oavsett kön?

Vi har hjälpt många kommuner i deras arbete med jämställdhetsintegrering.

Vi hjälper dig med planering, projektledning, processledning, handledning, workshops och utbildning inom jämställdhet och jämställdhetsintegrering.

Dessutom är jämställdhetsintegrering en strategi inom ESF-projekt och här har vi erfarenhet av att vara med. Både med planering och med kompetensutveckling.

Läs mer om jämställdhetsintegrering.

Kunder som anlitat jämställdhetskonsult av oss

Våra kunder återfinns i hela Sverige från Skellefteå och Umeå i norr till Trelleborg och Hässleholm i söder.

Kunderna finns inom privat såväl som offentlig sektor.

Från privat sektor hittar du bl.a. Best Western Hotels, Göteborgs Kex, Lantmännen, PA Consulting och SRS AB.

Offentliga bolag är bl.a. Akademiska Hus, Dala Vatten och Avfall, Micasa Fastigheter och Sydvatten.

Bland kommuner återfinns bl.a. Eskilstuna, Uddevalla, Linköping, Gävle och Trelleborg.

Statliga verk är Verket för Högskoleservice och Statens Fastighetsverk.

Andra kunder är Göinge Näringsliv, Höks Pastorat, IF Metall, Linköpings stift och Samordningsförbundet (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och regionen).

Du är en mycket stabil person, fokuserad, strukturerad och koncentrerad. Dessutom har du ett otroligt engagemang och stor erfarenhet kring frågorna. – Faiz Jaber, personalstrateg, Linköpings kommun

Hur kan vi hjälpa dig?

Vår drivkraft och nyckeln till framgång ligger dels i människors lika värde och dels i potentialen vi vet finns hos Ert företag att vara än mer attraktivt för kunder och anställda.

Välkommen till Morgondagen – din jämställdhetskonsult!

📧 info@morgondagen.se | 📞 0702-19 43 16