Utbildning jämställdhet och icke-diskriminering

”Talande exempel och bra övningar som gav en påtaglig tankeväckare om mina egna värderingar när det gäller jämställdhet och mångfald.” – Petra Westring, Projektkoordinator, Best Western Hotels Sverige

📧 info@morgondagen.se | 📞 0702-19 43 16

Jämställdhetsutbildning

414173-150Mål: kompetenshöjning inom jämställdhet och icke-diskriminering.

Detta kan en jämställdhetsutbildning ge t.ex:

 • grundläggande kunskap och reflektion kring värderingar
 • mer respektfullt bemötande av kollegor och kunder
 • ett jämställt ledarskap och medarbetarskap kopplat till organisationens värderingar
 • ett effektivt jämställdhetsarbete genom kunskap på samtliga nivåer i organisationen
 • en kick-start till Er jämställdhetsgrupp

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar efter dina behov i form av t.ex. föreläsningar, workshops och seminarier.

Vi åtar oss allt från enstaka workshops, hel- eller halvdagsutbildningar till längre kursupplägg och föreläsningsserier.

Vi erbjuder på ett kunnigt och engagerande sätt tillfälle till kompetensutveckling och reflektion.

På-plats eller digitalt – valet är ert

Vi har mycket stor erfarenhet av att hålla utbildningar på plats. Vi kommer till er och genomför utbildningen.

En på-plats utbildning är ett bra sätt att få kunskap på med enkel möjlighet att ställa frågor. En stor fördel är att det är lätt att jobba med gruppdiskussioner och värderingsövningar.

Det är också enkelt för oss att ge er en skräddarsydd utbildning digitalt. Ni sätter upp ett möte t.ex. genom Zoom och bjuder in alla deltagare.

Powerpoint presentationen kan enkelt visas och gruppdiskussioner görs i break-out rooms.

Fördelen är att alla kan vara med på distans, och vi behöver inte heller resa till er.

Ämnen jämställdhetsutbildning

Ämnen för jämställdhetsutbildning kan vara:

 • introduktion till jämställdhet och icke-diskriminering
 • fördjupning inom jämställdhet och icke-diskriminering
 • diskrimineringslagen och aktiva åtgärder
 • att ta fram en jämställdhetsplan/mångfaldsplan/likabehandlingsplan
 • jämställd service
 • jämställdhetsintegrering
 • ett jämställt ledarskap
 • strategi och styrning för jämställdhet
 • kvalitetssäkring av jämställdhet

Utgångspunkt och upplägg

Utgångspunkten är en utbildning som grundar sig hos deltagarna och deras förförståelse, den egna rollen och den egna verksamheten.

Under utbildningarna varvar vi genomgångar och exempel med gruppdiskussioner och enklare övningarför att få en fördjupad förståelse och kunna utbyta erfarenheter och tankar.

Vi kopplar gärna det vi går igenom på en jämställdhetsutbildning till deltagarnas roll och verksamheten, så att det de lär sig kan användas på jobbet.

Den kunskap vi förmedlar baseras på diskrimineringslagen, genusteori, statistik och andra vetenskapliga undersökningar. Vi berör även normer och värderingar.

Utbildning jämställdhet och icke-diskriminering för olika målgrupper

Vi kan hålla utbildningar för olika målgrupper. Det kan vara:

 • medarbetare
 • arbetsledare, nyckelpersoner, chefer
 • ledningsgrupp och styrelse

Kanske vill du ha utbildningar för blandade grupper, eller olika utbildningar för olika grupper.

Vi håller gärna en utbildning för:

 • din jämställdhetsgrupp

när det är dags att ta fram en ny jämställdhetsplan.

Mer om utbildning jämställdhet och icke-diskriminering

Läs mer här om:

Exempel på kunder

Här är exempel på kunder som fått utbildning av oss:

 • A-Assistans, Best Western Hotels,  Göinge Näringsliv, Junnifart, Micasa Fastigheter, Picsearch, Umeåregionen och Verket för Högskoleservice
 • Kommuner: Eskilstuna kommun, Gävle kommun, Hässleholms kommun, Järfälla kommun, Linköpings kommun, Skellefteå kommun och Uddevalla kommun

Se exempel på uppdrag inom utbildning jämställdhet och icke-diskriminering här.

Erfarenhet av jämställdhetsutbildning

Carin är en van kursledare för ledningsgrupper, chefer och medarbetare, och har varit gästföreläsare inom genus för Ekonomiska Institutionen på Högskolan i Gävle.

Engagerad och kunnig”, ”God samtalsledare”, ”Positiv”, ”Erfarenhet och förmågan att ge konkreta tips” är vanliga omdömen om Carin. Två av sina styrkor anser Carin själv är att hon är bra på att anpassa sig efter målgruppen och att vara konkret.

Carin Hertnäs har över 10 års erfarenhet av att leda och motivera grupper i roller som projektledare och chef, och också mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling och ledningssystem samt strategiskt jämställdhetsarbete i roller som managementkonsult, kvalitetschef och jämställdhetsrådgivare.

Förutom sin civilingenjörsutbildning har Carin även utbildning i genusvetenskap och kvinnohistoria, i kommunikation, samt i mångfald och jämställdhetsarbete.

Dina fördelar med att anlita Carin. Du får en kursledare som:

 • har hållit jämställdhetsutbildning tidigare med ett gott resultat (hög nöjdhet i kursutvärderingar).
 • har erfarenhet av att utbilda olika målgrupper inom jämställdhet.
 • har praktisk erfarenhet av jämställdhet genom sitt arbete.
 • har en teoretisk kunskapsbas genom sin genusutbildning.

Folder utbildning jämställdhet och mångfald

Läs gärna mer i våra foldrar om utbildning i jämställdhet:

”Det hjälpte till att medvetandegöra medarbetarna om de vanligaste fallgroparna när det gäller genusfrågor och jag hoppas också att förändringen märktes i deras samtal med föräldrar och förskolechefer.

Du har ett mjukt sätt som gör att medarbetarna fick förtroende för dig från första stund. Du kunde på ett klokt och humoristiskt sätt förmedla din kunskap och alla var mycket nöjda med utbildningen.”

– Annica Burridge, Barnomsorgsenheten, Eskilstuna kommun

Kontakt

Vill du veta mer eller få en offert? Ta kontakt med oss idag!

📧 info@morgondagen.se | 📞 0702-19 43 16

Få hjälp med jämställdhetsutbildning: vi hjälper er med och utbildning jämställdhet, diskrimineringslagen och mångfald, icke-diskriminering.