Om Carin Hertnäs

Carin Hertnäs har över 10 års erfarenhet av att leda och motivera grupper i roller som projektledare och chef.

Desstom mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling och ledningssystem samt strategiskt jämställdhetsarbete i roller som managementkonsult, kvalitetschef och jämställdhetsrådgivare.

Carin är en van kursledare för ledningsgrupper, chefer och medarbetare, och har varit gästföreläsare inom genus för Ekonomiska Institutionen på Högskolan i Gävle.

”Engagerad och kunnig”, ”God samtalsledare”, ”Positiv”, ”Erfarenhet och förmågan att ge konkreta tips” är vanliga omdömen om Carin.

Två av sina styrkor anser Carin själv är att hon är bra på att anpassa sig efter målgruppen och att vara konkret.

Carin är grundare av företaget Morgondagen som är ett professionellt stöd för företag och organisationer i deras jämställdhetsarbete.

Förutom sin civilingenjörsutbildning har Carin även utbildning i genusvetenskap och kvinnohistoria, i kommunikation, samt i mångfald och jämställdhetsarbete.