Om Morgondagen

Vi är ett konsultföretag som erbjuder företag och organisationer ett professionellt stöd att bedriva ett aktivt och framgångsrikt arbete för jämställdhet och mångfald/icke-diskriminering.

Vår kompetens: Vi kombinerar mångårig erfarenhet inom ledning, verksamhetsutveckling och ledningsystem med akademisk expertis inom genus/jämställdhet för att stärka våra kunder.

Vår idé: ”Det finns en potential att utveckla företag och organisationer så att de bättre kan ta tillvara de resurser de har och attrahera rätt kompetens. På samma gång skapas en mer rättvis värld för kvinnor och män.” Denna tanke var starten för Morgondagen AB som grundades 2005 i Stockholm. Hösten 2008 öppnade företaget kontor i Linköping.

  • Vi tror att både kvinnor och män vinner på jämställdhet.
  • Vi tror att kunskap och medvetenhet motverkar ojämställdhet och diskriminering.
  • Vi tror att ökad jämställdhet och icke-diskriminering kräver ett ledningsstyrt arbete.

Läs mer om jämställdhetskonsult Carin Hertnäs här.

Samarbetspartners

För att kunna leverera bästa möjliga lösningar för våra kunder samarbetar vi med andra företag inom jämställdhets-, organisations- och ledarutveckling. Några exempel:

  • Allmentor – organisationsutveckling
  • Ardida – ledarutveckling
  • Equal Space – utbildning för människors lika värde
  • Gender Equality Vision – jämställdhet och personlig utveckling

Informationsmaterial

I våra foldrar presenterar vi hur vi kan stötta er:

Hur kan vi hjälpa dig?

Välkommen till Morgondagen – din jämställdhetskonsult!

📧 info@morgondagen.se | 📞 0702-19 43 16