Rådgivning

”Erfarenhet och förmågan att ge konkreta tips trots att våra verksamheter skilde sig åt.” ”Kompetent på området.” ”Kunnig och strukturerad.” – Processledare, Gävle kommun

📧 info@morgondagen.se | 📞 0702-19 43 16

Rådgivning

Mål: stärka Ert arbete med jämställdhet och icke-diskriminering genom att ge råd kring helhetslösningar, strategier och projektupplägg såväl som enskilda frågeställningar, och att koppla arbetet med jämställdhet och mångfald/icke-diskriminering till Er vision och Ert ledningssystem.

Vi erbjuder professionell rådgivning till allt från stora koncerner till små organisationer i arbetet med strategier, visioner, styrning, förankring, kvalitetssäkring, arbetsmetoder, jämställdhetsplaner, kartläggningar, jämställdhetsintegrering, kompetensutveckling och utvärderingar.

Detta utifrån vår kompetens inom organisations- och verksamhetsutveckling, projektledning, ledarskap, jämställdhets- och icke-diskrimineringsarbete.

Statistik från SCB visar att:*

  • 86% (93% standardvägd) var kvinnors lön av mäns lön år 2012
  • 29% var andelen kvinnliga chefer i privat sektor år 2012
  • 25% var mäns föräldraledighetsuttag 2013
  • 24% av styrelseposterna i börsnoterade bolag innehades av kvinnor år 2013

* Källa: SCB:s ”På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2014”

Hur ser det ut hos Er?

Rådgivning via telefon eller personlig möte

Rådgivningen kan vi ta i lugn och ro per telefon eller genom ett personligt möte där jag kommer till dig.

Det kan vara allt från små frågor till stora. Och det handlar om det du undrar kring jämställdhet, mångfald och icke-diskriminering. T.ex. jämställdhetsplan, lönekartläggning, kompetensutveckling, uppföljning, jämställdhetsintregrering osv.

”Jag tyckte du hade bra material och förslag som jag fick av dig. … bra infallsvinklar på hur vi kunde genomföra processen på ett övergripande plan. Seriöst och påläst!

Eftersom jag inte har genomfört detta tidigare var det jättebra att en genomgång av dig och ett utanför perspektiv på vår JÄMÅ-plan.”

//Nicklas Wennblom, Personalspecialist, Statens fastighetsverk

Morgondagens företag formas nu

Att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt för att locka rätt kompetens. Vi hjälper Er att utvecklas till en än mer attraktiv arbetsgivare för både kvinnor och män, där människor kan känna att deras fulla potential tas tillvara.

Då är arbetet med jämställdhet och icke-diskriminering viktigt.

Kontakt

Vill du veta mer eller få en offert? Ta kontakt med oss idag!

📧 info@morgondagen.se | 📞 0702-19 43 16