Utbildning jämställdhet & icke-diskriminering för medarbetare

Att utbilda medarbetare inom jämställdhet och icke-diskriminering är viktigt för hela arbetsplatsen. Det är jobbarkompisarna som är arbetsklimatet.

Utbildning jämställdhet för medarbetare ger ett jämställt medarbetarskap.

Ett jämställt medarbetarskap

Mål: att lägga grunden för ett jämställt medarbetarskap på er arbetsplats. Detta genom kompetenshöjning inom jämställdhet och icke-diskriminering, och reflektion kring egna värderingar.

Ett attraktivt företag har ett arbetsklimat där varje människa respekteras för den hon eller han är, och där bemötandet mellan kollegor baseras på respekt och öppenhet, utan förutfattade meningar om hur andra borde vara p.g.a. kön.

Innehåll

Utbildningen skräddarsys efter era önskemål. Moment som kan vara aktuella är:

  • begrepp som jämställdhet, jämlikhet, diskriminering och icke-diskriminering
  • fakta om hur det ser ut i arbetslivet och samhället för kvinnor och män
  • normer och värderingar, genusteori
  • lagstiftning kring jämställdhet, kravet på jämställdhetsplan
  • hur kan vi göra jämställdhet?

Upplägg för utbildning jämställdhet och icke-diskriminering

Våra upplägg är samtalsorienterade och upplevelsebaserade där vi använder diskussionsfrågor och övningar, och varvar med genomgångar kring teori, fakta och undersökningar.

På detta sätt så finns det utrymme för reflektion och en förståelse som går på djupet. Det är grunden för förändring och för att det blir en långvarig effekt av utbildningen.

Tidigare utbildningsuppdrag

Vi har utbildat medarbetare inom vitt skilda verksamheter som fastighetsskötsel, IT-företag, hotell, verkstadsindustri, bibliotikarier, personlig assistans, kommunal service m.m.

Du kan se några exempel på olika utbildningsuppdrag inom jämställdhet och icke-diskriminering här.

”Genom ditt utbildningsupplägg har en kunskapsgrund lagts hos deltagarna. Alltifrån grundkunskap till exempel på hur man kan applicera ett jämställdhetsperspektiv i sitt dagliga arbete.

Du har lätt för att sätta dig in i kommunens arbete och hitta den nivå vi befinner oss i. Det är viktigt för oss när vi vill möta våra chefer, medarbetare och förtroendevalda på rätt nivå kunskapsmässigt inom område genus, kön och  jämställdhetsintegrering.

Bra utbildningsmaterial med relevanta frågeställningar. Haft ett engagerat bemötande inför och under utbildningssatsningarna.”

Eva Davidsson, Utvecklingsavdelningen, Kommunledningskontoret, Uddevalla Kommun

Jämställdhetsutbildning för andra grupper

Från oss kan du få hjälp med att utbilda olika grupper inom jämställdhet, diskrimineringslagen och icke-diskriminering.

Det kan förutom medarbetare vara:

Utbildningar kan hållas för olika grupper, antingen var för sig eller tillsammans.

Läs mer här om jämställdhetsutbildning generellt.

Kontakt

Vill du veta mer eller få en offert? Ta kontakt med oss idag!

📧 info@morgondagen.se | 📞 0702-19 43 16

Vi hjälper dig med jämställdhetsutbildning för chefer och med utbildning jämställdhet och icke-diskriminering för medarbetare.