Kunder och referenser

Vi arbetar med att stärka våra kunder. Vi tror på att möta kunden i den situation som kunden befinner sig och arbeta därifrån. Då skapas de bästa lösningarna.

Med vår unika kompetens ger vi våra kunder förutsättningar för ett aktivt och framgångsrikt arbete för jämställdhet och likabehandling/mångfald. Vi ger våra kunder metoder och verktyg för ett effektivt och kvalitetssäkrat arbete och vi ger våra kunder kunskap och medvetenhet för att främja jämställdhet och mångfald/likabehandling.

Tillsammans skapar vi en bättre morgondag för människor och organisationer. Välkommen till Morgondagen!

Referenser

Centigo AB

”Ni tillförde en kunskap och detaljkunskap som vi själva saknar. Genom din medverkan fick vi en kvalitetssäkrad jämställdhetsplan som upprättats enligt fastställda regelverk. Detta har också bevisats genom att vi skickat med planen i juridiskt granskade upphandlingar.

Dels så fick vi en kvalitetssäkrad jämställdhetsplan, men dina inspel gjorde också att vårt arbete med jämställdhet kunde konkretiseras ytterligare (från att vara på en teoretisk nivå till en mer praktisk/operativ nivå).

Mitt intryck är att du är kunnig och trevlig och att du snabbt förstod vår affärskontext.

Mvh, Erik Bustad, Centigo AB”

Linköpings kommun

”Din kompetens och dina erfarenheter kring dessa frågor har hjälpt mig i mitt arbete.

Genom att du har förmedlat dina erfarenheter och din kunskap till oss har du bidragit till att utveckla kommunen. Du har gjort ett bra jobb genom dina sammanställningar och i dialogen med mig och andra i kommunen.

Du är en mycket stabil person, fokuserad, strukturerad och koncentrerad. Dessutom har du ett otroligt engagemang och stor erfarenhet kring frågorna.

Faiz Jaber, personalstrateg, Linköpings kommun”

Uddevalla Kommun

”Genom ditt utbildningsupplägg har en kunskapsgrund lagts hos deltagarna. Alltifrån grundkunskap till exempel på hur man kan applicera ett jämställdhetsperspektiv i sitt dagliga arbete. Uppskattar att du tagit del av kommunens styrkort och verksamhetsplaner och gett exempel på hur man kan integrera, redovisa och analysera jämställdhet i olika processer.

Du har lätt för att sätta dig in i kommunens arbete och hitta den nivå vi befinner oss i. Det är viktigt för oss när vi vill möta våra chefer, medarbetare och förtroendevalda på rätt nivå kunskapsmässigt inom område genus, kön och  jämställdhetsintegrering. Bra utbildningsmaterial med relevanta frågeställningar. Haft ett engagerat bemötande inför och under utbildningssatsningarna.

Med vänlig hälsning

Eva Davidsson, Utvecklingsavdelningen, Kommunledningskontoret, Uddevalla Kommun”

Kunder

Vi arbetar med kunder över hela Sverige, både stora och små organisationer, inom privat såväl som offentlig sektor.

Här lämnar vi exempel på kunder:

 • A-Assistans
 • Akademiska Hus
 • Aphos
 • Best Western Hotels
 • Centigo
 • Dala Vatten och Avfall
 • Eskilstuna kommun
 • Grafiska företagens service
 • Gävle kommun
 • Göinge Näringsliv
 • Göteborgs Kex
 • Hässleholms kommun
 • Höks Pastorat
 • IF Metall
 • Junnifart
 • Järfälla kommun
 • Lantmännen
 • Linköpings kommun
 • Linköping stift
 • Micasa Fastigheter
 • PA Consulting
 • Picsearch
 • Samordningsförbundet (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och regionen)
 • Skellefteå kommun 
 • SRS AB
 • Statens fastighetsverk
 • Sydvatten
 • Tidningsutgivarna
 • Trelleborgs kommun
 • Uddevalla kommun
 • Umeåregionen
 • Verket för Högskoleservice
 • Work4You

Hur kan vi hjälpa dig?

Vad vill du ha hjälp med:

Välkommen till Morgondagen – din jämställdhetskonsult!

📧 info@morgondagen.se | 📞 0702-19 43 16