Jämställdhetsverktyg, Linköpings stift

Annette Wickman Foto: Svenska kyrkan
Annette Wickman
Foto: Svenska kyrkan

”Jag fick precis det jag efterfrågade!”

Så säger en mycket nöjd Annette Wickman som arbetar inom Svenska kyrkan, Linköpings stift.

Hon anlitade mig för att ta fram innehållet till ett jämställdhetsverktyg för Linköpings stifts intranät.

Stöd till församlingarna

Verktyget fungerar som ett stöd för de olika församlingarna i stiftet att själva arbeta med jämställdhet hos sig.

Jämställdhetsverktyget omfattar:

– dels bakgrundskunskap för att få förståelse och aha-upplevelser (som fakta och statistik, historia, och definitioner av jämställdhet och diskriminering)

– dels kunskap och verktyg för att arbeta med jämställdhet hos sig (jämställdhetsplaner, diskrimineringslagen, resurser i form av övningar, spel, filmer, utbildningsmaterial och böcker).

Jämställdhetsverktyget på Linköpings stifts intranät.

Jämställdhetsverktyget på Linköpings stifts intranät.

Så spreds verktyget internt

Jämställdhetsverktyget lanserades och presenterades för kyrkoherdarna (ledarna för de olika församlingarna) i september.

Efter det har representanter för de olika församlingarna getts möjlighet att utbilda sig inom jämställdhetsarbete för att kunna dra igång ett arbete i sin församling med stöd av verktyget.

Om samarbetet

Såhär säger Annette om vårt samarbete:

”Det har fungerat utmärkt och jag är väldigt nöjd med vårt samarbete ur alla perspektiv. Bra bemötande, kommunikation, lyhörd och flexibel, bra kvalitet på arbete och stämmer som jag tycker på det uppdrag jag fått och allt klart inom utsatt tidsram.”

Carin Hertnäs, jämställdhetskonsult

Såhär säger jag om uppdraget:

”Ett roligt och annorlunda uppdrag. Jag som annars mest arbetar med jämställdhetsplaner och att hålla utbildningar inom jämställdhet och mångfald, fick nu chansen att sammanställa en massa av min kunskap i ett lättarbetat verktyg.

Jätteroligt att uppmuntra andra att jobba med jämställdhet hos sig.”

 

Detta är ett exempel på hur jämställdhetsarbetet kan bedrivas i en organisation.

Hur arbetar ni med jämställdhet?

Har du behov av stöd i ert jämställdhetsarbete?

Kontakta mig gärna!

Carin Hertnäs

Jämställdhetskonsult, Morgondagen AB