Jämställdhetsintegrering

”Jag har uppfattat dig som en professionell föreläsare/konsult som var duktig på att lyssna till
vad vi ville ha gjort och kombinerade det med din kompetens att översätta det i handling.” – Marianne Karlberg, Kommunstrateg, Eskilstuna kommun

📧 info@morgondagen.se | 📞 0702-19 43 16

Jämställdhetsintegrering i er verksamhet

JämställdhetsintegreringMål: att införa jämställdhetsintegrering i Er verksamhet och Ert ledningssystem/styrsystem så att Ni kan säkerställa en service av lika hög kvalitet till kunder, brukare och medborgare oavsett deras kön.

Vi erbjuder stöd i processen, erfarenhet och expertis, och arbetar enligt vedertagna arbetsmetoder från bl.a. JämStöd. Vi kan ta ett helhetsansvar för hela arbetsprocessen eller hjälpa Er med relevanta delar, allt efter Era behov.

Vi har erfarenhet av att införa jämställdhetsperpektivet inom flera olika verksamhetsområden, och att även ta med ett likabehandlingsperspektiv utifrån de olika diskrimineringsgrunderna i arbetet.

Vi lägger gärna vikt vid att kvalitetssäkra ledningsarbetet för att underlätta styrning och uppföljning av jämställdhetsintegrering – en nyckel för att arbetet ska bli framgångsrikt på lång sikt.

Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor

Vi kan hjälpa Er att planera hur Ni ska jobba och vi kan stötta Er i genomförandet genom b.l.a:

 • rådgivning/bollplank för att planera och genomföra arbetet
 • processledning vid genomförande
 • handledning för delprojektledare/processledare
 • utbildningar/workshops inom jämställdhet och jämställdhetsintegrering

Har din organisation anslutit sig till den Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen)? Då ska Ni jobba med jämställdhetsintregrering.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har drivit satsningen Program för Hållbar Jämställdhet med medel från regeringen för att stödja genomförandet av jämställdhetsintegrering i kommuner, landsting och regioner.

Vi har varit med i ett antal sådana projekt och samlat erfarenhet. Bl.a. har vi hjälp:

 • Linköpings kommun: förstudie, projektupplägg, ansökan om medel, workshops och utbildningar, slutrapport
 • Eskilstuna kommun: utbildningar och workshops i flera förvaltningar
 • Uddevalla kommun: workshops och utbildningar för politiker, arbetsledare, medarbetare, handläggare och för kommunens samtliga chefer
 • Umeå-regionen: utbildningar/workshops för regionens revisorer
 • Järfälla kommun: utbildning av chefer och medarbetare

ESF-projekt

Inom ramen för Europeiska Socialfonden, ESF, finns möjlighet att ansöka om pengar för kompetensutveckling. Sådana kompetensutvecklingsprojekt ska ha ett jämställdhetsintegregringsperspektiv.

Vi erbjuder:

 • rådgivning för att säkerställa ett jämställdhetsintegreringsperspektiv i genomförandeprojekt
 • kompetensutveckling inom jämställdhet och jämställdhetsintegretring
 • utvärdering ur ett jämställdhetsperspektiv för ESF-projekt.

Vi har erfarenhet från ESF-projekt för bl.a. Best Western Hotels, IF Metall i Stockholm, Göinge Näringsliv i Skåne, A-assistans i Hudiksvall, Micasa Fastigheter i Stockholm, Work4You i Norrköping, Grafiska företagens service och Tidningsutgivarna i Mälardalen.

Erfarenheter från Gävle kommun

Inom Gävle kommun pågick under 2007-2009 projektet Framgång Jämt med syfte att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering och likabehandling i kommunkoncernen (fem förvaltningar, samt två kommunala bolag).

Morgondagens grundare Carin Hertnäs arbetade som projektledare. Hon höll bl.a. i:

 • Projektledning av jämställdhetsintegreringsprojekt som omfattade flera förvaltningar och bolag
 • Kompetensutveckling av ledningsgrupper, processledare och arbetsgrupper i jämställdhet och metoder för jämställdhetsintegrering
 • Processledning av arbetsgrupper i deras arbete för jämställdhetsintegrering enligt metoder i JämStöds Praktika (som t.ex. JämKAS BAS och 4R)
 • Handledning av processledare i deras arbete för jämställdhetsintegrering i sin organisation

Här finner Ni mer information om projektet:

”Det handlar om kvalitetssäkring.” – Processledare, Gävle kommun

Internationell strategi och CEMR

Att ha ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten för att säkerställa likvärdig service, resursfördelning och inflytande för kvinnor och män kallas jämställdhetsintegrering och är en strategi som antogs av den svenska regeringen 1994, av FN 1995 och av EU 1996.

Dessutom finns den  Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) från 2006, som SKL har ställt sig bakom.

Folder

I vår folder presenterar vi hur vi kan stötta er med detta arbete:

Snabb och lyhörd. Fördelar och styrkor är att du ger snabb återkoppling från möten, att du gör konkreta tidplaner för ett arbete, att du är ett bra bollplank för metodutveckling.

– Anna Lindén, Utvecklare, Eskilstuna kommun

Kontakt

Vill du veta mer eller få en offert? Ta kontakt med oss idag!

📧 info@morgondagen.se | 📞 0702-19 43 16