Jämställdhetsutbildning för chefer

”Härliga grupparbeten, samtal och värderingsövningar.”

”Möjligheten att fördjupa diskussionerna kring frågor om jämställdhet, mångfald.”

”Mycket bra med varvning – teori/rollspel/gruppdiskussion/film.”

”Låta frågorna leva sitt eget liv för fortsatt omsättning i praktisk verklighet.”

– Gävle kommuns ledarskapsprogram

Jämställdhetsutbildning för andra grupper?

På den här sidan läser du specifikt om utbildning inom jämställdhet och icke-diskriminering för chefer.

Vill du veta mer om utbildning inom jämställdhet, diskrimineringslagen, och icke-diskriminering för alla ska du kolla denna sida.

Jämställt ledarskap

Mål: Att lägga grunden för ett jämställt ledarskap i ert företag genom kompetenshöjning inom jämställdhet och icke-diskriminering, och reflektion kring egna värderingar.

Ett attraktivt företag har ett arbetsklimat där människor känner sig uppskattade och kan komma till sin rätt, där man inte tilldelas roller eller får förväntningar på sig utifrån kön eller någon av de andra diskrimineringsgrunderna.

Utan där man bedöms utifrån det jobb man uträttar, den faktiska kompetens man besitter och de inre egenskaper man har, och att det är det som är grund för vilka arbetsuppgifter man tilldelas, vilken löneutveckling man får och de karriärmöjligheter man har.

Innehåll

Vi skräddarsyr utbildningen efter era behov, både vad gäller utbildningens innehåll och längd.

Vi ger era chefer kunskap om jämställdhet och icke-diskriminering, om normer och värderingar, om lagstiftning, arbetsmetoder, ledarskap och förändringsmodeller.

Rollen som förebild för medarbetarna och som språkrör för företagets policy och förändringsarbete berörs särskilt.

Upplägg jämställdhetsutbildning

Vi har ett samtalsorienterat och upplevelsebaserat upplägg där vi använder oss av diskussionsfrågor och övningar, och däremellan väver vi in teori, fakta och undersökningar.

Genom kunskap och reflektion hos företagets chefer skapas trygghet och grunden läggs för ett moget och jämställt ledarskap, vilket har stor betydelse för hur företagets satsningar inom jämställdhet och icke-diskriminering slår igenom.

Därför är det en viktig investering att satsa på en kurs för chefer, arbets- och projektledare.

Se här för exempel på uppdrag utbildning jämställdhet och mångfald.

”Enligt en rapport från SCB ansåg 54% av företag med jämställdhetsplan att kompetensutveckling skulle ge jämnare könsfördelning.” *

* Källa: SCB:s rapport ”Jämställdhetsplanens betydelse för jämställdheten”, 1999

Folder

I vår folder presenterar vi mer:

Få hjälp med andra utbildningar inom jämställdhet och icke-diskriminering också

Vi har stor erfarenhet av att utbilda olika grupper inom jämställdhet, diskrimineringslagen, och icke-diskriminering.

Vi har utbildat medarbetare inom vitt skilda verksamheter som IT-företag, hotell, verkstadsindustri, personlig assistans m.m.

Chefsgrupper och politiker har fått utbildningar av oss.

Stora och små grupper.

Läs mer här om:

Kontakt

Vill du veta mer eller få en offert? Ta kontakt med oss idag!

📧 info@morgondagen.se | 📞 0702-19 43 16

Vi hjälper dig med jämställdhetsutbildning för era chefer.